Copitec Dixital S.L.

Propietario: Copitec Dixital S.L.

Varios

Servizos de impresión dixital de alta calidade, fotocopias de distintos formatos e excelentes acabados: distintos tipos de encadernación, plastificados, etc.

Outros servizos

  • Servizo de envío de fax ou email
  • Servizo de ftp para que poidas enviarnos os teus traballos de forma máis directa
  • Deseño gráfico e maquetación
  • Escaneado e retoque dixital de fotografías e diapositivas
  • Estampación de camisetas
  • Venda de material para oficina, debuxo artístico e debuxo técnico

Praza da Constitución 4. 15300 Betanzos

Teléfono: 981 775 069


infoa r r o b acopitecdixital.com

Páxina web

Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA