Inscrición nos cursos de ACEBE CCA

Ao longo do ano a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Centro Comercial Aberto promove e organiza diversos cursos de interese para os seus socios.

Se desexa obter máis información sobre o programa formativo ou inscribirse nalgún dos cursos previstos, pode facelo contactando coa Asociación a través do seguinte formulario.

Lembre que todos os campos do formulario son obrigatorios.Informámoslle que os datos persoais obtidos mediante este formulario, así como o seu enderezo de correo electrónico, foron incorporados nun ficheiro do cal é responsable ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS CCA (A.C.E.BE.C.C.A.), coa finalidade de atender as súas consultas e enviarlle información relacionada coa entidade que puidese ser do seu interese.
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS CCA (A.C.E.BE.C.C.A.) comprométese a usar os datos recollidos mediante este formulario, unicamente para a finalidade anteriormente mencionada.
O interesado declara ter coñecemento do destino e uso dos datos persoais recollidos mediante a lectura da presente cláusula.
O envío deste e-mail implica a aceptación das cláusulas expostas.
Se desexa exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na Lei Orgánica 15/1999, pode facelo ao seguinte enderezo ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS CCA (A.C.E.BE.C.C.A.); Praza Mestre Xosé Dapena Nº 1 1º, 15300 BETANZOS.

Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA